Přihlášení dítěte na tábor

Aktuálně k 11. červenci 2019 je volných 6 míst.

K přihlášení dítěte na tábor je zapotřebí si stáhnout a vyplnit přihlášku a plnou moc.

Vyplněný první díl přihlášky, plnou moc a kopii potvrzení o zaplacení* zašlete naskenované na elektronickou adresu jaroslav@flegl.cz , popřípadě poštou na adresu hlavního vedoucího (Jaroslav Flegl, Na Kačina 372, Starý Kolín 281 23).

Vyplněný a potvrzený druhý díl přihlášky odevzdejte nejdéle při předání dítěte na tábor.

Cenu tábora 4700,- Kč je třeba uhradit na účet 4117031319, kód banky 0800. Variabilní symbol se skládá nejprve z čísla běhu (2) + prvních šest čísel rodného čísla vašeho dítěte + dvojčíslí aktuálního roku (19). Např: 206122019.

*Rodiče, kteří své děti přihlašují přes cestovní kancelář ČD Travel nezasílají potvrzení o zaplacení a do prvního dílu přihlášky do pole jiná sdělení napíší text „ČD Travel“.

Pokyny tábor 2019
Přihláška dítěte na LTD Ráj Letohrad 2019
Přihláška dítěte na LTD Ráj Letohrad 2019
Přihláška dítěte na LTD Ráj Letohrad 2019 – vyplněný vzor
Plná moc LTD Ráj Letohrad 2019
Plná moc LTD Ráj Letohrad 2019