Dokumenty ke stažení po přihlášení dítěte na tábor

Po odeslání přihlášky dítěte na tábor postupujte dle níže uvedeného.

Vyplněnou plnou moc* a kopii potvrzení o zaplacení** zašlete naskenované na elektronickou adresu jaroslav@flegl.cz, popřípadě/výjimečně poštou na adresu hlavního vedoucího (Jaroslav Flegl, Na Kačina 372, Starý Kolín 281 23).

Vyplněný a potvrzený druhý díl přihlášky odevzdejte při předání dítěte na tábor.

Cenu tábora 5200,- Kč je třeba uhradit na účet 4117031319, kód banky 0800. Variabilní symbol se skládá nejprve z čísla běhu (1) + prvních šest čísel rodného čísla vašeho dítěte + dvojčíslí aktuálního roku (22). Např: 106122022.

*Plnou moc postačuje dodat s předáním dítěte na tábor.

**Rodiče, kteří své děti přihlašují přes cestovní kancelář ČD Travel nezasílají potvrzení o zaplacení a do prvního dílu přihlášky do pole jiná sdělení napíší text „ČD Travel“.

Pokyny tábor 2022
2. díl Přihlášky dítěte na LTD Ráj Letohrad 2022
2. díl Přihlášky dítěte na LTD Ráj Letohrad 2022
2. díl Přihlášky dítěte na LTD Ráj Letohrad 2022 – vyplněný vzor
Plná moc LTD Ráj Letohrad 2022
Plná moc LTD Ráj Letohrad 2022